Bedrijfsscan

Om in bijzondere bedrijfssituaties direct met het juiste probleem aan de slag te gaan, is het noodzakelijk om een goed inzicht te krijgen in het reilen en zeilen van de onderneming.
Voor het verkrijgen van dat inzicht voeren wij een zogenaamde bedrijfsscan uit, vergelijk het maar met de beter bekend staande bodyscan!

Wij willen hieruit vroegtijdig die signalen kunnen halen, die mogelijk ergernis of erger nog kunnen doen veroorzaken wanneer het niet tijdig wordt aangepakt dan wel wordt ingevuld (denk bijvoorbeeld aan extra krediet).

Een bedrijfsscan uitgevoerd door Ondernemer + Praktijk geeft jou een overzichtelijke presentatie van een groot aantal bedrijfseconomische-, en financiële aandachtsgebieden.
Daarnaast is er de uitgebreide versie van een scan verkrijgbaar, waarbij we ook gaan kijken naar de strategische invulling en uitvoering.
Meten is weten, maar wat ga je met die cijfers doen, is minstens, zo niet belangrijker dan enkel het verzamelen van gegevens.

Hier ligt dan ook de kracht van Ondernemer + Praktijk om niet enkel zaken inzichtelijk te krijgen, maar ook kunnen komen tot een besluit, hoe gaan we nu verder, nu we dit weten?
Onder begeleiding van een sectordeskundige en Mentor wordt deze “nieuwe” aanpak bewaard en wordt zij niet ingehaald door de waan van de dag!

Wat maakt deze systematiek voor jou mogelijk?

FacebookGoogle+Linkedin