Stapelfinanciering (financiering op maat)

shutterstock_220694569Stapelfinanciering, of te wel een financiering op maat wint meer en meer terrein.

Dat is dan ook de reden dat we deze vorm, hier bovenaan geplaatst hebben.

 

Sinds de zomer van 2015, lijkt het erop dat de Nederlandse banken weer iets toegeeflijker zijn geworden.

Echter voor een 100% bancaire financiering, komt 99,9% van de Ondernemers niet aanmerking. (Uit eigen praktijk)

Regisseur worden van je eigen financiering!…

 

Voor 2008 was het heel gewoon dat je voor een (nieuwe) financiering, of een financiële verruiming, contact zocht met de accountmanager van je bank.
Wanneer de cijfers klopten, en de toekomst ook een reeel beeld gaf, dan was een akkoord niet altijd ondenkbaar!

Tegenwoordig zoekt de bank in 99% van de gevallen een co-financier, naast hetgeen wat ze (mogelijk) aan jou willen verstrekken.
Om te voorkomen dat jouw financieringsaanvraag niks oplevert,- en daarnaast dat je ook nog eens veel tijd kwijt raakt, is een actieve rol, als regisseur van de financiering van jou gewenst.

Een rol die door de bank ook nog eens wordt gezien als een professionele aanpak, waarmee de gehele financieringsaanvraag een grotere kans maakt.

 

Onze rol daarin?…

 

Allereerst kijken wij zorgvuldig naar jou kredietaanvraag. Daarbij brengen we de mogelijke risico’s zo goed en compleet mogelijk in kaart.
Wij geven je aan waar bijvoorbeeld een bank zijn beoordeling op baseert en wat de bank van jou zal vragen om de aanvraag verder in behandeling te nemen!

Op deze manier verspil je geen tijd aan onnodige vragen van een bank en voorkomen wij dat jij teveel zekerheden gaat afgeven!


Risicoanalyse

Ieder bedrijf bevindt zich in een andere situatie en daarom is iedere financieringsaanvraag anders. Aan de hand van uitgebreide analyses berekenen we wat de risico’s zijn van je aanvraag. Op basis van de analyses beoordelen of een bank jouw bedrijf wel wil financieren.

Met dit alles voorkom je onnodig veel tijdverlies en hoge kosten die je moet maken voor het inhuren van derden om een aanvraag op te stellen! (accountants of kredietadviseurs)

Daarna bekijken we samen wat de verschillende mogelijkheden van financiering zijn.
Vervolgens krijg je van ons een advies op maat.
Dit advies is meer dan enkel de meest passende financieringsvorm.

Ons advies omvat meestal ook een aantal verbeterpunten in de presentatie van uzelf, uw bedrijf en de bijbehorende cijfers.
Indien gewenst gaan wij samen met jou werken aan een presentatie waar geen enkele investeerder, groot of klein een speld tussen kan krijgen.

Wij helpen je eventueel bij het vinden van een andere oplossing. .
Daarom helpen wij je verder via ons platform. Het platform Ondernemer + Praktijk beschikt over een groot, internationaal (financieel) netwerk, waarbij wij jouw aanvraag kunnen voorleggen aan de juiste investeerder(s) (groep).

 FacebookGoogle+Linkedin