Financieringsbegeleiding

shutterstock_330844781De tijd dat u uw financieringsbehoefte kon doorbellen aan uw accountmanager is al lang voorbij.

De bank van vandaag stelt zich kritischer op, vraagt meer van u als ondernemer en is vaak niet bereid de investering volledig te financieren.

Voor u als ondernemer wordt het hierdoor niet eenvoudiger de geplande investering gefinancierd te krijgen.

 

Wat u moet aanleveren!…

 

Om een investering succesvol gefinancierd te krijgen is het allereerst van groot belang dat u een goed onderbouwde financieringsaanvraag opstelt.
Hieruit blijkt dat u goed heeft nagedacht over de consequenties van de geplande investering, uw vermogenspositie en de kasstroom.

U moet de bank overtuigen van het feit dat u de rentelasten kunt betalen en de financiering binnen een normale afschrijvingstermijn kunt terug betalen.
Een goed onderbouwde begroting en een meerjarige liquiditeitsbegroting zijn hierbij van groot belang.

Met uw plan kunt u de financiering aanvragen bij de bank.
Banken zijn steeds minder bereid de totale financiering van uw investering voor hun rekening te nemen.
Aanvullende financiering is daarom vaak noodzakelijk.

Hierbij valt te denken aan een lening binnen de familie, crowdfunding of lease.
Het vinden van deze vormen van financiering is niet altijd even gemakkelijk.
Hiervoor is een netwerk nodig wat niet altijd voor handen is.

Ondernemer + Financiering begeleidt ondernemers bij het opstellen van een goed plan en het vinden van een passende financiering.

Als financieel experts weten wij hoe een bank een financieringsaanvraag beoordeeld, wat zij hierin belangrijk vinden.
Welke documenten nodig zijn om een financiering aan te vragen en hoe u een goede onderbouwing kunt schrijven bij uw aanvraag.
Samen met u kunnen wij de aanvraag indienen bij de bank en het proces volgende en begeleiden.

 

Zoeken en vinden van de juiste alternatieve financieringsmogelijkheden

 

Steeds vaker blijkt dat een bank een investering niet wil financieren of slechts ten dele.
Het kan dus zijn dat u op zoek moet naar alternatieve financiering om toch uw investering te kunnen doen.

Bent u geïnteresseerd in onze begeleiding, neem dan contact met ons op.

FacebookGoogle+Linkedin