Praktijkoplossingen

Praktijkoplossingshutterstock_87061880Natuurlijk kunnen we heel veel tekst op onze website plaatsen om daaraan mee aan te geven wat nu precies onze rol is.

Maar met een naam als Ondernemer + Praktijk vinden wij dat niet de juiste aanpak en weergave.

In ons geval laten wij zien welke rol wij bij (veelal) niet alledaagse praktijksituaties spelen of welke oplossing we hebben aangedragen zodat de Ondernemer verder kon en kan!

(Een aantal voorbeelden – de pagina zou te lang worden om alle projecten te vermelden)

 

 

 

 

VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN METAAL: Particulier investeringsfonds wil met de haar beschikbare vrije middelen bedrijven aankopen in de industrie.

Vraag-, of probleemstelling: Aangeboden bedrijf met een ijzersterkte reputatie verkeert door een aantal overnames en ontoereikend management in een vijf voor twaalf situatie. De familie twijfelt of in deze situatie het bedrijf moet worden overgenomen, of dat er beter gekozen kan worden voor een doodstartscenario?

Onze bijdrage: Met alle betrokken hebben wij de verschillende scenario’s doorlopen en een slagingskans van de verschillende scenario’s berekend en uitgewerkt. In overleg is gekozen voor een failliet van de onderneming, waarna wij de doorstart en de uiteindelijke verkoop 5 jaar later hebben begeleid en gerealiseerd.GROOTHANDEL IN MEET – EN REGELAPPARATEN:
Bestaande Ondernemer wil een nieuwe activiteit gaan voeren, enkel zijn bank wil aan deze nieuwe activiteit geen gelden verstrekken voor de aankoop van de benodigde apparatuur.

Vraag-, of probleemstelling: Op welke wijze kan ik de aankoop van de apparatuur het beste financieren? Via een investeerder of via crowdfunding?

Onze bijdrage: Gezien dat de gebruikers beschikken over een groot publiek dat nauw betrokken is bij de resultaten van de gebruikers hebben wij i.o. met de Ondernemer gekozen voor crowdfunding. Met veel nationale en internationale gebruikers en geen online netwerk van de Ondernemer, begeleiden wij de Ondernemer in de voorbereiding naar de crowdfunding-campagne en tijdens de campagne zelf!ONDERWIJS:
De vrouwelijke Ondernemer die wij hier begeleiden heeft vanuit haar achtergrond in het onderwijs een software tool ontwikkeld die ouders en leerkrachten in staat stelt om de ontwikkeling van het kind beter te volgen. Gezien haar huidige verkoopactiviteiten mogen wel spreken van een groot succes!

Vraag-, of probleemstelling: Momenteel worden er door haar behoorlijk veel pakketten software verkocht en geïmplementeerd, maar de Ondernemer heeft niet het gevoel dat ze nu echt iets aan het opbouwen is, een echte Onderneming. Maar ook hoe ga ik om met alle betrokkenen, leveranciers die niet mee kunnen groeien, nieuw aan te nemen medewerkers, wie en wat meer.

Onze bijdrage: Met de Ondernemer hebben wij allereerst een strategisch plan opgesteld, dit in combinatie met de overige activiteiten die ze nog heeft. Daarbij hebben wij gezamenlijk een organisatie uitgetekend en hoe deze er over 5 jaar uit moet komen te zien. Daaraan gekoppeld ook een aantal doelstellingen. Aan de uitvoering hiervan wordt momenteel volop gewerkt. In dezelfde periode werd de Ondernemer benaderd door een grotere softwarebouwer die belangstelling heeft voor haar product en in die hoedanigheid zijn we aan het onderzoeken of, en op welke manier de samenwerking eruit zou moeten komen te zien. Uiteraard met dien verstande dat de Ondernemer haar zelfstandigheid en haar bedrijf behoudt.


 

DETAILHANDEL: De Ondernemer hier heeft eind vorig jaar een website overgenomen waarop specifieke wijnen kunnen worden aangekocht. Dit betreft dan de levering aan restaurants, andere groothandels, bedrijven.

Vraag-, of probleemstelling: Als liefhebber van wijnen en eerder al als kleinere handelaar heeft deze Ondernemer deze website vorig jaar overgenomen en daarvoor een overname som betaald. Op dit moment is toch wel echt het tijdstip aangebroken dat de wijnen nu breed worden uitgezet, maar hoe je dat als jezelf niet uit de sector komt?

Onze bijdrage: Wij hebben de Ondernemer voorgesteld aan een Mentor met een horeca achtergrond, die wij in ons netwerk hebben om allereerst de juiste aanpak te bepalen, maar ook daarna, daadwerkelijk aan de hand van bestaande contacten, de ingang te verschaffen. Dus de Ondernemer komt snel en direct aan tafel met potentiële kopers.


 

UITZENDBUREAU’S, UITLEENBEDRIJVEN EN ARBEIDSBEMIDDELING: Een tweetal Ondernemers hebben een aantal productieactiviteiten overgenomen, welke met ingeleend personeel worden uitgevoerd (> 120)

Vraag-, of probleemstelling: De overname van een aantal slecht renderende activiteiten hebben bijgedragen aan het mindere resultaat van de onderneming waarmee een behoorlijk gat in het eigen vermogen van de onderneming is ontstaan. Nu afscheid is genomen van deze activiteiten, dient een herstelplan te worden opgesteld voor het herstel van het eigen vermogen.

Onze bijdrage: Het initiëren en uitvoeren van een herstelplan voor het eigen vermogen.RECLAMEBUREAU:
Als gevolg van een team van aandeelhouders dat niet functioneert in de bestemde rollen en de financiële crisis van 2008 komt het bureau in behoorlijk zwaar weer, waarbij voor de continuïteit van de onderneming moet worden gevreesd.

Vraag-, of probleemstelling: Op welke wijze kunnen de aandeelhouders hun (eigen) weg vervolgen en hoe komt de onderneming weer in een stabiele financiële situatie?

Onze bijdrage:
Nadat binnen deze onderneming van alle niet winst bijdragende activiteiten afscheid is genomen en verdere kosten geminimaliseerd zijn, hebben wij een crediteurenakkoord doorgevoerd, nadat wij een derde bereid hadden gevonden om de Ondernemer hiervoor een lening te verstrekken, zonder dat een belang wordt genomen in het aandelenkapitaal, maar wel met een hoofdelijke aansprakelijkheid.

 

(De volgende voorbeelden zullen wij nog verder voor u uitwerken)

AUTOSCHADEHERSTEL:
Vraag-, of probleemstelling:
Onze bijdrage:

BOUWNIJVERHEID:
Vraag-, of probleemstelling:
Onze bijdrage:

FARMACIE:
Vraag-, of probleemstelling:
Onze bijdrage:

INDUSTRIEEL ONDERHOUD:
Vraag-, of probleemstelling:
Onze bijdrage:


(SPECIALE) VERZORGING:
Vraag-, of probleemstelling:
Onze bijdrage:

 

 Team Ondernemer + Praktijk Online

 

FacebookGoogle+Linkedin