WBSO 2018

Al vele jaren is de Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk (WBSO) een belangrijke regeling voor bedrijven die zelf uren steken in speur en ontwikkelingswerk.

De WBSO is bijvoorbeeld van toepassing op de ontwikkeling van voor de aanvragende onderneming technisch nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur.

De WBSO is een regeling die resulteert in een lager aan de fiscus af te dragen bedrag aan loonheffing.
Sinds 2016 worden ook kosten en uitgaven die met deze R&D te maken hebben via de loonheffing verrekend. Tot € 350.000 aan R&D kosten en R&D loonkosten is de afdrachtkorting in 2018 32% van die kosten, daarboven 14%.

————————————————————————————————————–

Versneller Innovatieve Ambities 2018 Plus (VIA 2018 Plus)

Alleen voor MKB-ondernemingen in de provincies Drenthe, Fryslân of Groningen. Voor subsidie komt in aanmerking de ontwikkeling van:

a. een nieuw product, een nieuwe dienst of een nieuw procedé;

b. het aanmerkelijk vernieuwen van bestaande producten, procedés of diensten.

c. vernieuwen van zijn organisatie- of verdienmodel, inclusief de implementatie hiervan.

Hieronder valt ook het ontwikkelen, bouwen en testen van een fysiek prototype. De activiteiten dienen een bijdrage leveren aan een maatschappelijk belang.

Subsidiabele kosten:

  • het inschakelen van een onafhankelijke organisatie;
  • materialen die onderdeel zijn van een prototype.
  • de loonkosten van werknemers en bijdrage eigen uren;
  • huurkosten van apparatuur en uitrusting;

Voor een project dat door één MKB-onderneming wordt uitgevoerd bedraagt het subsidiepercentage 35%.
Bij samenwerking tussen twee of meerdere MKB-ondernemingen is het subsidiepercentage 50%.
De subsidiabele kosten dienen tenminste € 10.000,= te bedragen en de maximale subsidie bedraagt
€ 100.000,=
Voor organisatie innovatie bedraagt het subsidiepercentage 50% met een max. van € 12.500,=

Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 30 juni 2019

—————————————————————————————————————

Valorisatie 2018

De subsidie van Valorisatie 2018 helpt bedrijven, maar ook kennisinstellingen om meer kansrijke innovatieve producten en diensten voor de markt te ontwikkelen.
De regeling is voor mkb’ers die een innovatie ontwikkelen, al dan niet in samenwerking met kennisinstellingen en grote bedrijven.

Er kan een subsidie van 30-35% worden verleend over kosten voor het ontwikkelen, bouwen en testen van een prototype inclusief de eigen uren die hiervoor nodig zijn met een minimum van € 100.000,.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 30 november 2018.

—————————————————————————————————————

De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Ook in 2018 stellen het kabinet en de regio’s gezamenlijk geld beschikbaar voor de MIT-regeling. De MIT-regeling kent de volgende instrumenten:

  • haalbaarheidsprojecten, 40%, max. € 25.000,=
  • R&D-samenwerkingsprojecten (klein en groot); max € 350.000,=
  • kennisvouchers;  max. € 3.750,= voor kennisoverdracht
  • TKI-Innovatiemakelaars en -netwerkactiviteiten.

De MIT-regeling gaat op 17 april 2018 om 9.00 uur open voor haalbaarheidsprojecten, kennisvouchers en voor de TKI-instrumenten (innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten).
Op 2 juli 2018 om 9.00 uur opent de tender voor R&D-samenwerkingsprojecten.

De MIT-instrumenten sluiten op 6 september 2018 om 17.00 uur, met uitzondering van de TKI-instrumenten: die sluiten op 28 juni 2018 om 17.00 uur.

————————————————————————————————————–

KENNISONTWIKKELING 2018:

Kennisontwikkelingesproject

Deze subsidie  is bedoeld voor mkb’ers om nieuwe kennis aan te boren, te ontwikkelen en toe te passen. Voorwaarde is samenwerking met andere mkb’ers en kennisinstellingen in Noord-Nederland.

Subsidie kan worden verkregen over de kosten van materialen voor het doen van onderzoek inclusief de eigen uren die hiervoor nodig zijn.
Het project dient zich te bevinden in het stadium vóórdat er een prototype is gebouwd;

De focus ligt op kennisontwikkeling, -uitwisseling buiten de grenzen van de eigen sector en het doorvoeren of stimuleren van innovaties;

Minimaal twee partijen werken samen, waaronder minimaal één mkb-onderneming;

Het project heeft een sterk onderscheidend karakter.
De onderzoeksresultaten hebben bijvoorbeeld een bijzondere maatschappelijke betekenis of de samenwerking is bijzonder.
Dit omdat het gaat om kleine mkb’ers die tot nu toe nauwelijks bereikt worden.

De subsidie bedraag voor beide typen projecten 40% met een minimum van € 100.000,=
Aanvragen kunnen tot en met 30 november 2018 worden ingediend.

————————————————————————————————————-

 Subsidies Regionaal.

Hoewel misschien niet verwacht, zijn er ook een aantal subsidieregelingen die een reginaal karakter hebben.
Informeer bij onze adviseurs naar de regionale mogelijkheden.

“Zodat u als Ondernemer (weer) kunt ondernemen!”

De juiste financiering, daar gaat het ons om!
Niet elke financiering is namelijk voor u als Ondernemer persoonlijk wenselijk.

Aan de hand van een waterdicht financieel plan, matchen wij u met een van de geselecteerde geldverstrekkers en blijven wij betrokken totdat u de financiering heeft ontvangen.

Contact

Wij kunnen u op kantoor ontvangen in:
Amsterdam
Arnhem
Groningen
Maastricht
Utrecht
Rotterdam
Zwolle
Statutair
Rijssenseweg 59a, 7475 VA Hof van Twente

Tel. +31 85 066 2100

info@ondernemerenfinanciering.nl 

Download NDA voorbeeld document

Praktische Ondernemerstips?

Wekelijks bericht boordevol met praktische adviezen en tips! (Gratis)

Nee bedankt, ik ontvang liever geen tips uit de praktijk
Scroll naar top
Whatsapp chat openen
Whatsapp je vraag?
Hallo ????
Waarmee kunnen we je helpen?