Wat maakt deze systematiek mogelijk?

Deze systematiek maakt het mogelijk om voor jouw de exacte prestatie indicatoren aan te geven door niet alleen naar de financiële gegevens te kijken maar ook naar de processen.
Het legt een verband tussen het strategisch,- en operationeel beleid alsmede tussen financiële,- en niet financiële informatie. De kracht van deze aanpak is dat de processen en financiën in één oogopslag gevolgd kunnen worden.

Door het hanteren van deze methodiek wordt extra informatie gekregen over het toekomstige Ondernemersbeleid in al haar facetten.
Hoe zit mijn bedrijf er uit, waar sta ik en waar ga ik heen? Heb ik mijn bedrijf onder controle?


 

Op de volgende vragen moet uit de bedrijfsscan een antwoord worden verkregen:

 • Hoe ontwikkelt zich de productiviteit binnen de Onderneming?
 • Wat is de kostprijs en hoe verhoudt zich deze tot het verkooptarief?
 • Hoeveel draagt elke werknemer bij aan het resultaat?
 • Hoe is de ontwikkeling van de netto-winst en de cash-flow?
 • Wat zijn de value drivers van de Onderneming en wordt daarop gestuurd?
 • Hoe kunnen we deze inzetten om het resultaat (verder) te verbeteren?
 • Betalen de debiteuren op tijd?
 • Rendeert het voldoende ten opzichte van het vermogen in de Onderneming?
 • Kan worden voldaan aan de bancaire normen voor financierngen?
 • Welke kansen en mogelijkheden zijn er om de resulaten verder te verbeteren?
 • Kortom, op welke ‘knoppen’ kan de Ondernemer drukken om de doelstellingen te realiseren?

Wil jij ook een beter inzicht in je eigen Onderneming, maak dan hier een afspraak!

FacebookGoogle+Linkedin