Het is niet leuk om onderstaande boodschap te ontvangen.
Zeker wanneer je de werkelijke situatie kent en weet dat deze aankondiging niet klopt!

Bijgaande mail ontving ik een tijdje terug.
Je snapt dat ik vanwege privacy redenen de namen van beide aandeelhouders heb weggehaald.

“Geachte relatie,
Hierbij wil ik u informeren dat ……………heeft besloten om zijn management overeenkomst met …. …… per
31 augustus j.l. te beëindigen. … heeft .. jaar voor …. …… gewerkt.
Wij bedanken hem voor zijn inzet en wensen hem veel succes voor de toekomst.”

Nee, ik ben geen jurist!

Op dit moment kennen wij intern een paar zaken, waarbij beide aandeelhouders uit elkaar gegroeid zijn.
Helaas is in een van de gevallen, de aankondiging van hierboven de zaak behoorlijk geëscaleerd.
Zeg maar gerust, dit gaat nooit meer goed komen!

De zittende aandeelhouder heeft mij een e mail gestuurd met daarin de schuin gedrukte tekst hierboven.
Dit terwijl ik weet dat de andere aandeelhouder helemaal niet besloten heeft om terug te treden.

Helaas is dit nu een juridische kwestie geworden waarbij ik een van de aandeelhouders begeleid.
Er was nog een stille hoop was dat de zaak op een fatsoenlijke wijze opgelost kon worden, maar dat station zijn we inmiddels gepasseerd!

Een ding weet je wel zeker, dit gaat nooit meer goed komen en deze strijd kent veel verliezers.
Enkel de heren en dames advocaten zijn hier de winnaars.

De grootste verliezer overigens is hier toch wel de onderneming!
Niet zelden is dit de weg naar het slachthuis, wat wij in bedrijfskringen het faillissement noemen!

Is het niet zo dan, waar er 2 vechten hebben er 2 schuld!

Dat klopt, maar dan ligt het er wel aan wat je precies met schuld bedoelt.
Bij echt vechten is het wel duidelijk, daarover bestaat geen twijfel.

Maar wanneer beide Ondernemers een samenwerking zijn gestart, waar beiden (onbewust) een aantal open einden hebben gelaten.
En waarvan 1 van de partijen nu op een behoorlijke brutale wijze daarvan misbruik maakt, dan krijg ik toch wel moeite met de uitspraak waar er 2 vechten hebben er 2 schuld!

Wellicht was dit allemaal nooit gebeurd als de Onderneming de afgelopen jaren enorm goed gedraaid had.
Echter de meest recente crisis is ook niet aan hun deur voorbij gegaan.
Hierdoor was de Onderneming o.a. niet meer in staat om de volledige afgesproken management fee aan beide heren maandelijks over te maken.
Deze situatie is nog steeds niet verbetert, waardoor een van de vennoten zich genoodzaakt ziet om elders werk te ervaren om aan al zijn verplichtingen te kunnen voldoen.

Zeker zo’n periode van te weinig omzet zorgt sowieso al voor een bepaalde spanning tussen de aandeelhouders.
We gaan op elkaar (s) (kosten) letten en vinden dat de ander wel wat meer mag doen!
De ander vindt dat dan natuurlijk ook van ons.

Wanneer dan één van de partijen aankondigt elders werk te moeten zoeken om inkomsten te genereren.
Dan kan dat (in dit geval wel) gezien als een daad van vroegtijdig het schip verlaten.
Het zou niet de eerste x zijn dat dan de achterblijvende partij zichzelf dan maar uitroept tot koning van de Onderneming.
Zo ook hier!

Lezers, die mij al een langere tijd volgen weten wat ik vind 50% – 50% partnerships!
Voor elke 3 die er geslaagd zijn, lever ik je er 10 aan die (helaas vaak met ruzie) uit elkaar gegaan zijn!

Maar dat moet toch vastgelegd kunnen worden?


Nu hoor ik de heren en dames advocaten al zeggen, dat wanneer zij hierbij betrokken waren geweest dit alles niet zo had hoeven te geschieden.
Misschien niet, maar geloof me, niemand start een bedrijf om na enkele jaren elders (tijdelijk)een betrekking te moeten aanvaarden om daarmee het hoofd boven water te houden.

Terug naar de inleiding waar we deze blog mee zijn gestart?

Wat maakt jouw collega aandeelhouder, blijvend geschikt voor jou?
Als je net begint, net als in de liefde is alles rozengeur en maneschijn.
Wanneer zich echter een periode aandient dat het financieel alle hens aan dek is, hoe sterk is dan de liefde?

Blijkbaar is in het onderliggende geval deze liefde nooit echt sterk geweest of behoorlijk eenzijdig.
Anders had er volgens mij een oplossing gevonden kunnen worden in een situatie wanneer een van de aandeelhouders knel komt te zitten!

Wat nu, niemand kan tenslotte in de toekomst kijken?


Nee, gelukkig niet.
Maar het is wel noodzaak om bij de start van een Onderneming (ook) naar de privé situaties van beide Ondernemers te kijken.
De start van een Onderneming duurt veelal  langer dan gepland.
De stelregel hier intern is, 3 x zo lang als gepland en het kost 3 – 5 x zoveel als begroot en dat moeten beide Ondernemers wel op kunnen brengen.

Over die vragen en alles wat daarbij hoort moeten (startende) Ondernemers eerlijk zijn naar elkaar toe.
Je kunt niet van iemand verwachten dat wanneer hem of haar het water aan de lippen staat, dat deze persoon dan maar gewoon blijft Ondernemen. (Er komt dus onvoldoende binnen om (beiden) een management fee uit te keren).

Daarbij kan er ook gekeken worden, wanneer moet je full –time gaan als Ondernemer.
Ik weet dat er een behoorlijk aantal business coaches zijn die zeggen dat een “echte Ondernemer” alle schepen achter zich verbrandt en niet meer omkijkt!

Dat kan, als de Ondernemer in spe nog bij zijn of haar ouders in het ouderlijk huis woont en daar het eten en slapen voor de kost heeft.
Anders is het klinkklare onzin, wanneer je een hypotheek hebt en overige kosten is dat gewoon geen haalbare kaart.
(Tenminste voor velen, die geen flink spaartegoed hebben staan)

Sowieso vind ik het beter dat een Ondernemer parttime start.
Je hebt dan direct al een veel betere focus, je richt je op de dingen die echt moeten gebeuren en je hebt geen tijd voor allerlei onzinzaken.
(Tien keer een nieuw logo maken, zomaar een dwarsstraat).

Daarbij komt, wanneer je nog een inkomen hebt, ben je ook beter  in staat om allerhande onderhandelingen op een goede wijze te voeren.
Wanneer je geen (ander) inkomen hebt, ben je geneigd om aan je uurtarief of de overige kosten te sleutelen, waarvan velen later vaak spijt krijgen!

Hoe weet je nu of jouw collega aandeelhouder, blijvend geschikt voor jou is?

Dat weet je niet, er kan zich van alles voor doen in het leven wat in geen enkel Ondernemersplan is opgenomen,
En geloof me die dingen gebeuren niet altijd alleen bij andere Ondernemers.
Het enige wat je kunt doen is trachten je collega heel goed te leren kennen, door en door en ook de wederhelft van hem of haar!

Staat zij of hij achter hem of haar?
Wat is de financiële situatie van je collega en van jezelf?
Ik heb al zoveel partnerships zien stranden, waarbij de financiële situatie van één de aandeelhouders ontoereikend was om een langere periode te overbruggen.

Stel jezelf daarbij ook de vraag; Is mijn collega wel echt een Ondernemer, of ben ik de Ondernemer en springt hij of zij bij mij op de wagen.
Niks mis mee, maar dan dient er ook een navenante aandelenverhouding te zijn!
Hierdoor kun jij ten allen tijde jouw ambities blijven waarmaken en wordt je niet geremd of voel je, je geremd.
Meer kun je niet doen, maar het wordt te weinig gedaan.

Vindt jij het moeilijk om beoordelen of jouw huidige collega/kennis, wel de juiste (toekomstige) collega Ondernemer voor jou is?
Laten we dan eens een afspraak maken om jullie beiden goed te leren kennen.
Daarnaast, je hoeft niet altijd meteen die 50% aandelen weg te geven!

Soms gebeurt dat ook veel te gemakkelijk
Vaak onder het motto, samen uit, samen thuis maar dat is onzin.
Maar zelden leveren beiden dezelfde inspanningen of hebben beiden het ware Ondernemersbloed in zich.

Zoals gezegd, samen Ondernemen is mooi, maar dan wel met houdbare afspraken!

Succes komende week Ondernemer!

“Zodat u als Ondernemer (weer) kunt ondernemen!”

De juiste financiering, daar gaat het ons om!
Niet elke financiering is namelijk voor u als Ondernemer persoonlijk wenselijk.

Aan de hand van een waterdicht financieel plan, matchen wij u met een van de geselecteerde geldverstrekkers en blijven wij betrokken totdat u de financiering heeft ontvangen.

Contact

Wij kunnen u op kantoor ontvangen in:
Amsterdam
Arnhem
Groningen
Maastricht
Utrecht
Rotterdam
Zwolle
Statutair
Rijssenseweg 59a, 7475 VA Hof van Twente

Tel. +31 85 066 2100

info@ondernemerenfinanciering.nl 

Download NDA voorbeeld document

Praktische Ondernemerstips?

Wekelijks bericht boordevol met praktische adviezen en tips! (Gratis)

Nee bedankt, ik ontvang liever geen tips uit de praktijk
Scroll naar top
Whatsapp chat openen
Whatsapp je vraag?
Hallo ????
Waarmee kunnen we je helpen?